สิริมงคลโบรกเกอร์

          บริษัท สิริมงคลโบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขายตรงผ่านระบบโทรศัพท์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเทเลมาเก็ตติ้งมากกว่า 15ปี  พร้อมโปรแกรมขายทางโทรศัพท์แบบครบวงจร ระบบการขาย ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า ระบบสั่งซื้อ ระบบคำนวณผลตองแทน รับเรื่องร้องเรียน

วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ พร้อมส่งเสริมและพัฒนานัวตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานบริการให้แก่ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ